gode tips

Gode tips og forklaring av grafiske uttrykk kan spare både deg og oss for verdifull tid og penger. Vi har samlet noen godbiter her:

PDF-fil

Dette er standarden for pålitelig distribusjon og deling av elektroniske dokumenter og blir brukt verden over. Adobe PDF er det mest brukte filformatet i grafisk produksjon og er plattform-uavhengig. Det betyr at dokumentet vil vises likt uavhengig av operativsystem og programvare. Det er dette filformatet vi ønsker å motta når du skal sende filer til trykk.

Vektorgrafikk (vektorisert fil)

Grafikk og bilder basert på punkter istedefor pixler. Vektorgrafikk kan forstørres til det uendelige uten tap av kvalitet eller skarphet. Brukes spesielt til logoer, illustrasjoner og grafikk.

Utfallende trykk (bleed)

Elementer eller farger som skal ligge helt ut til kanten av trykksaken bør legges 2 mm utenfor nettoformatet. I grafisk kaller vi dette for “utfallende”. Dette gjøres for å unngå hvite “glis” når trykksaken beskjæres.

Oppløsning

Uttrykk for evnen til å gjengi fine detaljer.

DPI

Dots Per Inch. Mål for oppløsning. 300 dpi anbefales for bilder til bruk på trykksaker.

Gramvekt

Papirets vekt pr. kvadratmeter.

JPEG

Joint Picture Expert Group.
Komprimeringsstandard for digitale stillbilder. Mye brukt filformat for visning av bilder på internett

CMYK-farger. Cyan, Magenta, Yellow, Key (svart)

Kalles også prosessfarger. Dette er primærfargene for en trykkmaskin eller en fargeprinter.

PMS-farger (Pantone Matching System™)

Enkelt forklart er dette ferdig miksede farger ala et fargekart fra Jotun.

RGB. Red, Green, Blue (skjermfarger)

Disse fargene er lys og ikke fysiske farger vi kan ta på (additiv fargeblanding). En blanding av alle tre gir hvitt lys. RGB farger må konverteres om til CMYK-farger før trykk.

Ferdiggjøring

De forskjellige prosesser som skal til for å gjøre en trykksak helt ferdig, f.eks. falsing, stifting, skjæring osv.

Falsing

Faguttrykk for bretting av papir.

Rilling

Der papirtykkelsen og/eller fiberretning gjør at papiret eller farepigmentene sprekker under falsing må det benyttes rilling. Dette er en måte å brekke fiberene i papirmassen slik at falsing kan gjennomføres uten kvalitetstap.

Limfres

En innbindingsmetode der ryggen freses bort og som benytter lim for å feste arkene og omslaget sammen.

Ryggstifting

Metalltrådstifting gjennom ryggen (midten) på et hefte med 2-4 stifter.

Spiralhefting

Hefting ved hjelp av stål- eller plastspiraler som tres gjennom perforerte hull i perm og materie.

Preg

Når man preger en trykksak lager man et verktøy som består av en gitt form, som f.eks. et emblem eller logo, som deretter trykkes med stor kraft mot papiret.

UV lakk

Transparent lakk som påføres trykksaker. Finnes både i matt og blank utførelse.

PP-folie

En tynn film av polypropolen i matt eller blank utføresle som legges på trykkarket.
Kan benyttes som effekt eller til å lage mer slitesterke trykksaker.

Relieff-trykk

Forhøyning av skrift eller symboler på papir.

Stansing

Når trykksaken ikke skal renskjæres i en kvadratisk eller rektangulær form må den stanses.
Et unikt verktøy bestående av knivbånd på en finérplate lages i ønsket utførelse og presses ned i arket for å skjære ut formen. I et stanseverktøy kan det også ligge andre funksjoner som rilling og hulling.

Perforering

Hjelpemiddel som gjør det mulig å fjerne deler av et arket på en enkel måte. Består av små huller eller kutt som punktvis frigir den aktuelle del av arket.

Plano

Utbrettet eller ufalset papirark.

Din totalleverandør av trykksaker & grafiske tjenester!